Stichting NeO staat voor Negentiende-eeuwse Orgelmuziek en heeft haar zetel in de gemeente Utrecht. De Stichting NeO is opgericht bij notariële akte op 30 januari 2012 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54563437.

Het doel van de Stichting:

Detail van het Kerkorgel in de Hofkirche in Dresden. Bron: CC0 Creative Commons, Pixabay.com
‘Doel van de Stichting NeO is het bevorderen van belangstelling voor en begrip van kerkorgelmuziek, met name die uit de negentiende eeuw. Daarmee wordt een herwaardering van deze muziek beoogd.’

Verwezenlijking van het doel van de Stichting:

‘Het geven van concerten, het mogelijk maken van wetenschappelijk onderzoek, het organiseren van lezingen en studiedagen en het bevorderen van publicaties, alle met als thema: “kerkorgelmuziek – die uit de de negentiende eeuw in het bijzonder.” ‘

Bestuursleden:

– Phil Kint, wonende: Triade 45, 1901 GW Castricum.

– Ruud Ultee, wonende: Dr. H.Th. s’Jacoblaan 49, 3571 BL Utrecht.

– Ria den Uijl, wonende Van Esveldstraat 37, 3572 KK Utrecht

De statuten en de jaarrekening zijn opvraagbaar bij Ruud Ultee (bovengenoemd) via het contactformulier op deze website of per email:

Donaties om het werk van de Stichting mede mogelijk te maken worden gaarne ontvangen op IBAN rekeningnummer: NL32SNSB0821054821

3de CD Paul Houdijk bestellen